آخرین روزهای پل گیشا

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
عملیات برچیدن این پل از روزهای آینده آغاز و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت. تا پایان سال تونل این پروژه نیز به بهره برداری خواهد رسید، مردم می‌توانند از فضای زیرسطحی استفاده کنند، پل گیشا قرار است به پیاده راه سبز تبدیل شود، اما نیازمند احیاء، بازسازی و تغییر نقشه است که بر همین اساس این پل برچیده شده و به کارگاه برده می‌شود و بعد از تغییر نقشه مجدداً در محل فعلی‌اش نصب می‌شود.
عکاس: شایان محرابی
آخرین روزهای پل گیشا 1

آخرین روزهای پل گیشا 1

آخرین روزهای پل گیشا 2

آخرین روزهای پل گیشا 2

آخرین روزهای پل گیشا 3

آخرین روزهای پل گیشا 3

آخرین روزهای پل گیشا 4

آخرین روزهای پل گیشا 4

آخرین روزهای پل گیشا 5

آخرین روزهای پل گیشا 5

آخرین روزهای پل گیشا 6

آخرین روزهای پل گیشا 6

آخرین روزهای پل گیشا 7

آخرین روزهای پل گیشا 7

آخرین روزهای پل گیشا 8

آخرین روزهای پل گیشا 8

آخرین روزهای پل گیشا 9

آخرین روزهای پل گیشا 9

آخرین روزهای پل گیشا 10

آخرین روزهای پل گیشا 10

آخرین روزهای پل گیشا 11

آخرین روزهای پل گیشا 11

آخرین روزهای پل گیشا 12

آخرین روزهای پل گیشا 12

آخرین روزهای پل گیشا 13

آخرین روزهای پل گیشا 13

آخرین روزهای پل گیشا 14

آخرین روزهای پل گیشا 14

آخرین روزهای پل گیشا 15

آخرین روزهای پل گیشا 15

آخرین روزهای پل گیشا 16

آخرین روزهای پل گیشا 16

آخرین روزهای پل گیشا 17

آخرین روزهای پل گیشا 17

آخرین روزهای پل گیشا 18

آخرین روزهای پل گیشا 18

آخرین روزهای پل گیشا 19

آخرین روزهای پل گیشا 19

آخرین روزهای پل گیشا 20

آخرین روزهای پل گیشا 20

آخرین روزهای پل گیشا 21

آخرین روزهای پل گیشا 21

آخرین روزهای پل گیشا 22

آخرین روزهای پل گیشا 22

آخرین روزهای پل گیشا 23

آخرین روزهای پل گیشا 23

آخرین روزهای پل گیشا 24

آخرین روزهای پل گیشا 24

آخرین روزهای پل گیشا 25

آخرین روزهای پل گیشا 25

آخرین روزهای پل گیشا 26

آخرین روزهای پل گیشا 26

آخرین روزهای پل گیشا 27

آخرین روزهای پل گیشا 27

آخرین روزهای پل گیشا 28

آخرین روزهای پل گیشا 28

آخرین روزهای پل گیشا 29

آخرین روزهای پل گیشا 29

آخرین روزهای پل گیشا 30

آخرین روزهای پل گیشا 30

آخرین روزهای پل گیشا 31

آخرین روزهای پل گیشا 31

آخرین روزهای پل گیشا 32

آخرین روزهای پل گیشا 32

آخرین روزهای پل گیشا 33

آخرین روزهای پل گیشا 33

آخرین روزهای پل گیشا 34

آخرین روزهای پل گیشا 34

آخرین روزهای پل گیشا 35

آخرین روزهای پل گیشا 35

آخرین روزهای پل گیشا 36

آخرین روزهای پل گیشا 36

آخرین روزهای پل گیشا 37

آخرین روزهای پل گیشا 37

آخرین روزهای پل گیشا 38

آخرین روزهای پل گیشا 38

آخرین روزهای پل گیشا 39

آخرین روزهای پل گیشا 39

آخرین روزهای پل گیشا 40

آخرین روزهای پل گیشا 40

آخرین روزهای پل گیشا 41

آخرین روزهای پل گیشا 41

آخرین روزهای پل گیشا 42

آخرین روزهای پل گیشا 42

آخرین روزهای پل گیشا 43

آخرین روزهای پل گیشا 43

آخرین روزهای پل گیشا 44

آخرین روزهای پل گیشا 44

آخرین روزهای پل گیشا 45

آخرین روزهای پل گیشا 45

آخرین روزهای پل گیشا 46

آخرین روزهای پل گیشا 46

آخرین روزهای پل گیشا 47

آخرین روزهای پل گیشا 47

آخرین روزهای پل گیشا 48

آخرین روزهای پل گیشا 48

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید