شهرنگار؛ کوچه برلن

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
کوچه بـِرلَن نام کوچه‌ای قدیمی در تهران است. این کوچه در مرکز شهر تهران در جنوب خیابان جمهوری اسلامی، در میان خیابان‌های لاله‌زار جنوبی و فردوسی واقع شده و دارای مغازه‌های مختلف برای پارچه و پوشاک، بویژه لباس زیر و کالاهای دیگر است. دست‌فروشان زیادی در این کوچه به فروش اجناس خود می‌پردازند.
عکاس: مازن هواشم
شهرنگار؛ کوچه برلن 1

شهرنگار؛ کوچه برلن 1

شهرنگار؛ کوچه برلن 2

شهرنگار؛ کوچه برلن 2

شهرنگار؛ کوچه برلن 3

شهرنگار؛ کوچه برلن 3

شهرنگار؛ کوچه برلن 4

شهرنگار؛ کوچه برلن 4

شهرنگار؛ کوچه برلن 5

شهرنگار؛ کوچه برلن 5

شهرنگار؛ کوچه برلن 6

شهرنگار؛ کوچه برلن 6

شهرنگار؛ کوچه برلن 7

شهرنگار؛ کوچه برلن 7

شهرنگار؛ کوچه برلن 8

شهرنگار؛ کوچه برلن 8

شهرنگار؛ کوچه برلن 9

شهرنگار؛ کوچه برلن 9

شهرنگار؛ کوچه برلن 10

شهرنگار؛ کوچه برلن 10

شهرنگار؛ کوچه برلن 11

شهرنگار؛ کوچه برلن 11

شهرنگار؛ کوچه برلن 12

شهرنگار؛ کوچه برلن 12

شهرنگار؛ کوچه برلن 13

شهرنگار؛ کوچه برلن 13

شهرنگار؛ کوچه برلن 14

شهرنگار؛ کوچه برلن 14

شهرنگار؛ کوچه برلن 15

شهرنگار؛ کوچه برلن 15

شهرنگار؛ کوچه برلن 16

شهرنگار؛ کوچه برلن 16

شهرنگار؛ کوچه برلن 17

شهرنگار؛ کوچه برلن 17

شهرنگار؛ کوچه برلن 18

شهرنگار؛ کوچه برلن 18

شهرنگار؛ کوچه برلن 19

شهرنگار؛ کوچه برلن 19

شهرنگار؛ کوچه برلن 20

شهرنگار؛ کوچه برلن 20

شهرنگار؛ کوچه برلن 21

شهرنگار؛ کوچه برلن 21

شهرنگار؛ کوچه برلن 22

شهرنگار؛ کوچه برلن 22

شهرنگار؛ کوچه برلن 23

شهرنگار؛ کوچه برلن 23

شهرنگار؛ کوچه برلن 24

شهرنگار؛ کوچه برلن 24

شهرنگار؛ کوچه برلن 25

شهرنگار؛ کوچه برلن 25

شهرنگار؛ کوچه برلن 26

شهرنگار؛ کوچه برلن 26

شهرنگار؛ کوچه برلن 27

شهرنگار؛ کوچه برلن 27

شهرنگار؛ کوچه برلن 28

شهرنگار؛ کوچه برلن 28

شهرنگار؛ کوچه برلن 29

شهرنگار؛ کوچه برلن 29

شهرنگار؛ کوچه برلن 30

شهرنگار؛ کوچه برلن 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید