شهرنگار؛ لاله زار

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
خیابان لاله‌زار یکی از خیابان‌های قدیمی و مرکزی شهر تهران است. این خیابان از جنوب به میدان امام خمینی (توپخانه)، از شمال به خیابان انقلاب اسلامی منتهی می‌شود. لاله‌زار در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی نماد نوگرایی و هنر ایران بود و «شانزه‌لیزهٔ تهران» لقب گرفته بود. بسیاری از سینماها، تئاترها، رستوران‌ها، تجارتخانه‌ها، خیاط خانه‌ها و فروشگاه‌های معروف ایران در این خیابان قرار داشتند.
عکاس: مازن هواشم
شهرنگار؛ لاله زار 1

شهرنگار؛ لاله زار 1

شهرنگار؛ لاله زار 2

شهرنگار؛ لاله زار 2

شهرنگار؛ لاله زار 3

شهرنگار؛ لاله زار 3

شهرنگار؛ لاله زار 4

شهرنگار؛ لاله زار 4

شهرنگار؛ لاله زار 5

شهرنگار؛ لاله زار 5

شهرنگار؛ لاله زار 6

شهرنگار؛ لاله زار 6

شهرنگار؛ لاله زار 7

شهرنگار؛ لاله زار 7

شهرنگار؛ لاله زار 8

شهرنگار؛ لاله زار 8

شهرنگار؛ لاله زار 9

شهرنگار؛ لاله زار 9

شهرنگار؛ لاله زار 10

شهرنگار؛ لاله زار 10

شهرنگار؛ لاله زار 11

شهرنگار؛ لاله زار 11

شهرنگار؛ لاله زار 12

شهرنگار؛ لاله زار 12

شهرنگار؛ لاله زار 13

شهرنگار؛ لاله زار 13

شهرنگار؛ لاله زار 14

شهرنگار؛ لاله زار 14

شهرنگار؛ لاله زار 15

شهرنگار؛ لاله زار 15

شهرنگار؛ لاله زار 16

شهرنگار؛ لاله زار 16

شهرنگار؛ لاله زار 17

شهرنگار؛ لاله زار 17

شهرنگار؛ لاله زار 18

شهرنگار؛ لاله زار 18

شهرنگار؛ لاله زار 19

شهرنگار؛ لاله زار 19

شهرنگار؛ لاله زار 20

شهرنگار؛ لاله زار 20

شهرنگار؛ لاله زار 21

شهرنگار؛ لاله زار 21

شهرنگار؛ لاله زار 22

شهرنگار؛ لاله زار 22

شهرنگار؛ لاله زار 23

شهرنگار؛ لاله زار 23

شهرنگار؛ لاله زار 24

شهرنگار؛ لاله زار 24

شهرنگار؛ لاله زار 25

شهرنگار؛ لاله زار 25

شهرنگار؛ لاله زار 26

شهرنگار؛ لاله زار 26

شهرنگار؛ لاله زار 27

شهرنگار؛ لاله زار 27

شهرنگار؛ لاله زار 28

شهرنگار؛ لاله زار 28

شهرنگار؛ لاله زار 29

شهرنگار؛ لاله زار 29

شهرنگار؛ لاله زار 30

شهرنگار؛ لاله زار 30

شهرنگار؛ لاله زار 31

شهرنگار؛ لاله زار 31

شهرنگار؛ لاله زار 32

شهرنگار؛ لاله زار 32

شهرنگار؛ لاله زار 33

شهرنگار؛ لاله زار 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید