دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دیدار اکتاویو دلاوار گاماس دبیر کل سازمان کلان شهر های جهان متروپلیس با پیروز حناچی شهردار تهران روز چهارشنبه انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 1

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 1

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 3

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 3

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 4

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 4

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 5

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 5

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 6

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 6

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 7

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 7

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 8

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 8

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 9

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 9

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 10

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 10

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 11

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 11

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 12

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 12

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 13

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 13

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 14

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 14

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 15

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 15

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 16

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 16

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 17

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 17

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 18

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 18

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 19

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 19

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 20

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 20

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 21

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 21

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 22

دیدار دبیر کل متروپلیس با شهردار تهران 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید