دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
اکتاویو دلاوار گاماس دبیر کل سازمان کلان شهر های جهان متروپلیس با عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصادی شهری روز چهارشنبه دیدار کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 1

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 1

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 2

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 2

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 3

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 3

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 4

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 4

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 5

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 5

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 6

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 6

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 7

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 7

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 8

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 8

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 9

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 9

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 10

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 10

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 11

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 11

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 12

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 12

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 13

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 13

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 14

دیدار دبیر کل متروپلیس با معاون مالی و اقتصادی شهری 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید