بازدید شهردار تهران از موزه سینما

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران جمعه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ از موزه سینما بازدید کرد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/59m