بازدید شهردار تهران از موزه سینما

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران جمعه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ از موزه سینما بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 1

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 2

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 3

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 4

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 5

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 6

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 7

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 8

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 9

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 10

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 11

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 12

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 13

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 14

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 15

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 16

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 17

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 18

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 19

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 20

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 21

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 22

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 23

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 24

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 25

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 26

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 27

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 28

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 29

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 30

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 31

بازدید شهردار تهران از موزه سینما 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید