آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای شهر، اهالی سینما و تیاتر و خانواده ایشان جمعه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ در موزه سینما برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 1

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 2

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 3

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 4

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 5

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 6

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 7

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 8

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 9

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 10

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 11

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 12

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 13

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 14

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 15

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 16

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 17

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 18

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 19

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 20

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 21

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 22

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 23

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 24

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 25

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 26

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 27

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 28

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 29

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 30

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 31

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 32

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 33

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 34

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 35

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 36

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 37

آئین بزرگداشت جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید