بوستان سیمرغ

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
بوستان سیمرغ در خیابان سی متری نیرو هوایی قرار دارد و دارای فضای سبز و محل بازی کوچکی می باشد که مناسب برا استراحت و اوقات فراغت کوتاه خانواده های ساکن در اطراف این بوستان است.
محمد محسنی فر
http://www.tehranpicture.ir/u/285