۱۶ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی

تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آئین پلاک کوبی و رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی صبح امروز چهارشنبه در خیابان 64 اسد آبادی با حضور اعضای شورای شهر انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 1

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 1

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 2

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 2

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 3

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 3

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 4

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 4

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 5

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 5

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 6

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 6

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 7

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 7

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 8

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 8

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 9

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 9

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 10

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 10

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 11

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 11

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 12

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 12

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 13

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 13

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 14

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 14

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 15

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 15

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 16

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 16

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 17

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 17

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 18

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 18

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 19

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 19

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 20

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 20

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 21

آئین رونمایی از سردیس استاد محمد بهمن بیگی 21

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید