پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو با حضور پیروز حناچی شهردار تهران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو با حضور پیروز حناچی شهردار تهران
| ویدئو | پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو با حضور پیروز حناچی شهردار تهران 1
http://www.tehranpicture.ir/u/798