بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران سه شنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ از موزه نقشه تهران بازدید کرد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/7ur