افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران

تاریخ: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران صبح امروز شنبه 7 اردیبهشت ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 1

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 1

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 2

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 2

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 3

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 3

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 4

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 4

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 5

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 5

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 6

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 6

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 7

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 7

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 8

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 8

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 9

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 9

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 10

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 10

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 11

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 11

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 12

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 12

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 13

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 13

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 14

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 14

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 15

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 15

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 16

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 16

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 17

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 17

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 18

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 18

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 19

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 19

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 20

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 20

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 21

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 21

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 22

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 22

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 23

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 23

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 24

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 24

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 25

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 25

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 26

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 26

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 27

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 27

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 28

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 28

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 29

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 29

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 30

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 30

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 31

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 31

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 32

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 32

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 33

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 33

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 34

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 34

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 35

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 35

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 36

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 36

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 37

افتتاح جشنواره تاکسیرانی تهران 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید