روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تاریخ: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 23

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 24

روز آخر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید