اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ذر تالار وحدت برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 23

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 24

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 25

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 26

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 27

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 28

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 29

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید