روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تاریخ: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید