اولین جشنواره شهروند نقاش

تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
اولین جشنواره شهروند نقاش با حضور ۲۰۰ نقاش از سراسر کشور صبح امروز جمعه در پل طبیعت برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
اولین جشنواره شهروند نقاش 1

اولین جشنواره شهروند نقاش 1

اولین جشنواره شهروند نقاش 2

اولین جشنواره شهروند نقاش 2

اولین جشنواره شهروند نقاش 3

اولین جشنواره شهروند نقاش 3

اولین جشنواره شهروند نقاش 4

اولین جشنواره شهروند نقاش 4

اولین جشنواره شهروند نقاش 5

اولین جشنواره شهروند نقاش 5

اولین جشنواره شهروند نقاش 6

اولین جشنواره شهروند نقاش 6

اولین جشنواره شهروند نقاش 7

اولین جشنواره شهروند نقاش 7

اولین جشنواره شهروند نقاش 8

اولین جشنواره شهروند نقاش 8

اولین جشنواره شهروند نقاش 9

اولین جشنواره شهروند نقاش 9

اولین جشنواره شهروند نقاش 10

اولین جشنواره شهروند نقاش 10

اولین جشنواره شهروند نقاش 11

اولین جشنواره شهروند نقاش 11

اولین جشنواره شهروند نقاش 12

اولین جشنواره شهروند نقاش 12

اولین جشنواره شهروند نقاش 13

اولین جشنواره شهروند نقاش 13

اولین جشنواره شهروند نقاش 14

اولین جشنواره شهروند نقاش 14

اولین جشنواره شهروند نقاش 15

اولین جشنواره شهروند نقاش 15

اولین جشنواره شهروند نقاش 16

اولین جشنواره شهروند نقاش 16

اولین جشنواره شهروند نقاش 17

اولین جشنواره شهروند نقاش 17

اولین جشنواره شهروند نقاش 18

اولین جشنواره شهروند نقاش 18

اولین جشنواره شهروند نقاش 19

اولین جشنواره شهروند نقاش 19

اولین جشنواره شهروند نقاش 20

اولین جشنواره شهروند نقاش 20

اولین جشنواره شهروند نقاش 21

اولین جشنواره شهروند نقاش 21

اولین جشنواره شهروند نقاش 22

اولین جشنواره شهروند نقاش 22

اولین جشنواره شهروند نقاش 23

اولین جشنواره شهروند نقاش 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید