پیاده روی ۷۰۰ نفری در اراضی عباس آباد

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مراسم پیاده روی صبح امروز با حضور ۷۰۰ دونده حرفه ای در اراضی عباس آباد برگزار شد.
محمد محسنی فر
http://www.tehranpicture.ir/u/2hc