پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت

تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت در بوستان جوانمردان صبح امروز جمعه 6 اردیبهشت ماه با حضور شهردار منطقه 5 شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 27

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 26

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 25

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 24

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 23

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 22

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 21

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 20

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 19

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 18

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 17

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 16

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 15

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 14

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 13

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 12

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 11

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 10

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 9

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 7

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 6

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 5

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 4

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 3

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 2

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 1

پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته سلامت 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید