بازدید مهمانان خارجی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از برج میلاد

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهمانان خارجی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از برج میلاد بازدید کردند
وحید شیخی
http://www.tehranpicture.ir/u/2ip