تئاتر نصر

تاریخ: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تئاتر «نصر» یکی از قدیمی‌ترین تماشاخانه‌های تهران است که از گذشته تا امروز ماجراهای زیادی را پشت سر گذاشته. بعد از گذشت سه دهه متروک ماندن این بنای تاریخی، حالا که رویای موزه شدنش به واقعیت نزدیک شده است، ایده پردازی جوان به روایتی جدید از تئاتر "نصر" در دل لاله‌زار پرداخته است.
عکاس: شایان محرابی
تئاتر نصر 1

تئاتر نصر 1

تئاتر نصر 2

تئاتر نصر 2

تئاتر نصر 3

تئاتر نصر 3

تئاتر نصر 4

تئاتر نصر 4

تئاتر نصر 5

تئاتر نصر 5

تئاتر نصر 6

تئاتر نصر 6

تئاتر نصر 7

تئاتر نصر 7

تئاتر نصر 8

تئاتر نصر 8

تئاتر نصر 9

تئاتر نصر 9

تئاتر نصر 10

تئاتر نصر 10

تئاتر نصر 11

تئاتر نصر 11

تئاتر نصر 12

تئاتر نصر 12

تئاتر نصر 13

تئاتر نصر 13

تئاتر نصر 14

تئاتر نصر 14

تئاتر نصر 15

تئاتر نصر 15

تئاتر نصر 16

تئاتر نصر 16

تئاتر نصر 17

تئاتر نصر 17

تئاتر نصر 18

تئاتر نصر 18

تئاتر نصر 19

تئاتر نصر 19

تئاتر نصر 20

تئاتر نصر 20

تئاتر نصر 21

تئاتر نصر 21

تئاتر نصر 22

تئاتر نصر 22

تئاتر نصر 23

تئاتر نصر 23

تئاتر نصر 24

تئاتر نصر 24

تئاتر نصر 25

تئاتر نصر 25

تئاتر نصر 26

تئاتر نصر 26

تئاتر نصر 27

تئاتر نصر 27

تئاتر نصر 28

تئاتر نصر 28

تئاتر نصر 29

تئاتر نصر 29

تئاتر نصر 30

تئاتر نصر 30

تئاتر نصر 31

تئاتر نصر 31

تئاتر نصر 32

تئاتر نصر 32

تئاتر نصر 33

تئاتر نصر 33

تئاتر نصر 34

تئاتر نصر 34

تئاتر نصر 35

تئاتر نصر 35

تئاتر نصر 36

تئاتر نصر 36

تئاتر نصر 37

تئاتر نصر 37

تئاتر نصر 38

تئاتر نصر 38

تئاتر نصر 39

تئاتر نصر 39

تئاتر نصر 40

تئاتر نصر 40

تئاتر نصر 41

تئاتر نصر 41

تئاتر نصر 42

تئاتر نصر 42

تئاتر نصر 43

تئاتر نصر 43

تئاتر نصر 44

تئاتر نصر 44

تئاتر نصر 45

تئاتر نصر 45

تئاتر نصر 46

تئاتر نصر 46

تئاتر نصر 47

تئاتر نصر 47

تئاتر نصر 48

تئاتر نصر 48

تئاتر نصر 49

تئاتر نصر 49

تئاتر نصر 50

تئاتر نصر 50

تئاتر نصر 51

تئاتر نصر 51

تئاتر نصر 52

تئاتر نصر 52

تئاتر نصر 53

تئاتر نصر 53

تئاتر نصر 54

تئاتر نصر 54

تئاتر نصر 55

تئاتر نصر 55

تئاتر نصر 56

تئاتر نصر 56

تئاتر نصر 57

تئاتر نصر 57

تئاتر نصر 58

تئاتر نصر 58

تئاتر نصر 59

تئاتر نصر 59

تئاتر نصر 60

تئاتر نصر 60

تئاتر نصر 61

تئاتر نصر 61

تئاتر نصر 62

تئاتر نصر 62

تئاتر نصر 63

تئاتر نصر 63

تئاتر نصر 64

تئاتر نصر 64

تئاتر نصر 65

تئاتر نصر 65

تئاتر نصر 66

تئاتر نصر 66

تئاتر نصر 67

تئاتر نصر 67

تئاتر نصر 68

تئاتر نصر 68

تئاتر نصر 69

تئاتر نصر 69

تئاتر نصر 70

تئاتر نصر 70

تئاتر نصر 71

تئاتر نصر 71

تئاتر نصر 72

تئاتر نصر 72

تئاتر نصر 73

تئاتر نصر 73

تئاتر نصر 74

تئاتر نصر 74

تئاتر نصر 75

تئاتر نصر 75

تئاتر نصر 76

تئاتر نصر 76

تئاتر نصر 77

تئاتر نصر 77

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید