روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 23

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 24

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 25

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 26

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 27

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 28

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 29

روز ششم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید