۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک

تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 1 شهرداری تهران برگزار شد و خبرنگاران با حضور سید حمید موسوی شهردار این منطقه از پروژه های این منطقه بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی
شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 1

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 1

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 2

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 2

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 3

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 3

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 4

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 4

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 5

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 5

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 6

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 6

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 7

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 7

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 8

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 8

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 9

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 9

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 10

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 10

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 11

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 11

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 12

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 12

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 13

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 13

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 14

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 14

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 15

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 15

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 17

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 17

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 18

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 18

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 19

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 19

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 20

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 20

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 21

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 21

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 22

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 22

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 23

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 23

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 24

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 24

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 25

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 25

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 26

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 26

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 27

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 27

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 28

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 28

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 29

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 29

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 30

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 30

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 31

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 31

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 32

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 32

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 33

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 33

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید