جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان

تاریخ: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
جلسه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران به همراه مجید فراهانی و مرتضی الویری از اعضای شورای شهر تهران و محمود صادقی عضو مجلس شورای اسلامی با مسئولین خوزستان صبح یکشنبه در شورای شهر اهواز برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 1

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 1

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 2

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 2

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 3

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 3

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 4

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 4

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 5

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 5

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 6

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 6

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 7

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 7

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 8

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 8

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 9

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 9

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 10

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 10

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 11

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 11

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 12

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 12

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 13

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 13

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 14

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 14

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 15

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 15

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 16

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 16

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 17

جلسه رئیس شورای شهر تهران با مسئولین خوزستان 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید