نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان

تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان نور افشانی شد.
عکاس: شایان محرابی
نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 1

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 1

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 2

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 2

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 3

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 3

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 4

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 4

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 5

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 5

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 6

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 6

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 7

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 7

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 8

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 8

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 9

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 9

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 10

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 10

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 11

نور افشانی میدان ولیعصر(عج) به مناسبت نیمه شعبان 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید