گورستان ده ونک

تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
در چند قدمی زورخانه ی ده ونک گورستانی قدیمی وجود دارد که امروزه به دست فراموشی سپرده شده است. تاریخ بعضی از این قبور به ۱۰۰ سال پیش برمی گردد که نشان از قدمت بالای این قبرستان دارد.
عکاس: مازن هواشم

گورستان ده ونک 25

گورستان ده ونک 24

گورستان ده ونک 23

گورستان ده ونک 22

گورستان ده ونک 21

گورستان ده ونک 20

گورستان ده ونک 19

گورستان ده ونک 18

گورستان ده ونک 17

گورستان ده ونک 16

گورستان ده ونک 15

گورستان ده ونک 14

گورستان ده ونک 13

گورستان ده ونک 12

گورستان ده ونک 11

گورستان ده ونک 10

گورستان ده ونک 9

گورستان ده ونک 8

گورستان ده ونک 7

گورستان ده ونک 6

گورستان ده ونک 5

گورستان ده ونک 4

گورستان ده ونک 3

گورستان ده ونک 2

گورستان ده ونک 1

گورستان ده ونک 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید