موزه پست و تلگراف

تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
این موزه در یکی از قدیمی ترین و شکیل ترین عمارت های دولتی تاسیس شده؛ که متشکل از سالن ها و غرفه های متعدد است. موزه‌ی پست و مخابرات یا موزه‌ی ارتباطات در خیابان امام خمینی، سردرباغ ملی تهران واقع شده است.
عکاس: مازن هواشم
موزه پست و تلگراف 1

موزه پست و تلگراف 1

موزه پست و تلگراف 2

موزه پست و تلگراف 2

موزه پست و تلگراف 3

موزه پست و تلگراف 3

موزه پست و تلگراف 4

موزه پست و تلگراف 4

موزه پست و تلگراف 5

موزه پست و تلگراف 5

موزه پست و تلگراف 6

موزه پست و تلگراف 6

موزه پست و تلگراف 7

موزه پست و تلگراف 7

موزه پست و تلگراف 8

موزه پست و تلگراف 8

موزه پست و تلگراف 9

موزه پست و تلگراف 9

موزه پست و تلگراف 10

موزه پست و تلگراف 10

موزه پست و تلگراف 11

موزه پست و تلگراف 11

موزه پست و تلگراف 12

موزه پست و تلگراف 12

موزه پست و تلگراف 13

موزه پست و تلگراف 13

موزه پست و تلگراف 14

موزه پست و تلگراف 14

موزه پست و تلگراف 15

موزه پست و تلگراف 15

موزه پست و تلگراف 16

موزه پست و تلگراف 16

موزه پست و تلگراف 17

موزه پست و تلگراف 17

موزه پست و تلگراف 18

موزه پست و تلگراف 18

موزه پست و تلگراف 19

موزه پست و تلگراف 19

موزه پست و تلگراف 20

موزه پست و تلگراف 20

موزه پست و تلگراف 21

موزه پست و تلگراف 21

موزه پست و تلگراف 22

موزه پست و تلگراف 22

موزه پست و تلگراف 23

موزه پست و تلگراف 23

موزه پست و تلگراف 24

موزه پست و تلگراف 24

موزه پست و تلگراف 25

موزه پست و تلگراف 25

موزه پست و تلگراف 26

موزه پست و تلگراف 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید