ساخت سیل بند در روستای سابله

تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساخت سیل بند در روستای سابله از توابع سوسنگرد با همکاری نیروهای شهرداری تهران
عکاس: محمد محسنی فر
ساخت سیل بند در روستای سابله 1

ساخت سیل بند در روستای سابله 1

ساخت سیل بند در روستای سابله 2

ساخت سیل بند در روستای سابله 2

ساخت سیل بند در روستای سابله 3

ساخت سیل بند در روستای سابله 3

ساخت سیل بند در روستای سابله 4

ساخت سیل بند در روستای سابله 4

ساخت سیل بند در روستای سابله 5

ساخت سیل بند در روستای سابله 5

ساخت سیل بند در روستای سابله 6

ساخت سیل بند در روستای سابله 6

ساخت سیل بند در روستای سابله 7

ساخت سیل بند در روستای سابله 7

ساخت سیل بند در روستای سابله 8

ساخت سیل بند در روستای سابله 8

ساخت سیل بند در روستای سابله 9

ساخت سیل بند در روستای سابله 9

ساخت سیل بند در روستای سابله 10

ساخت سیل بند در روستای سابله 10

ساخت سیل بند در روستای سابله 11

ساخت سیل بند در روستای سابله 11

ساخت سیل بند در روستای سابله 12

ساخت سیل بند در روستای سابله 12

ساخت سیل بند در روستای سابله 13

ساخت سیل بند در روستای سابله 13

ساخت سیل بند در روستای سابله 14

ساخت سیل بند در روستای سابله 14

ساخت سیل بند در روستای سابله 15

ساخت سیل بند در روستای سابله 15

ساخت سیل بند در روستای سابله 16

ساخت سیل بند در روستای سابله 16

ساخت سیل بند در روستای سابله 17

ساخت سیل بند در روستای سابله 17

ساخت سیل بند در روستای سابله 18

ساخت سیل بند در روستای سابله 18

ساخت سیل بند در روستای سابله 19

ساخت سیل بند در روستای سابله 19

ساخت سیل بند در روستای سابله 20

ساخت سیل بند در روستای سابله 20

ساخت سیل بند در روستای سابله 21

ساخت سیل بند در روستای سابله 21

ساخت سیل بند در روستای سابله 22

ساخت سیل بند در روستای سابله 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید