عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان

تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان به کمک نیروهای اعزامی شهرداری تهران
عکاس: محمد محسنی فر

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 1

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 2

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 3

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 4

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 5

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 6

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 7

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 8

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 9

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 10

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 11

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 12

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 13

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 14

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 15

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 16

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 17

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 18

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 19

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید