۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان

تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان به کمک نیروهای اعزامی شهرداری تهران
عکاس: محمد محسنی فر
عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 1

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 1

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 2

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 2

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 3

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 3

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 4

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 4

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 5

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 5

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 6

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 6

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 7

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 7

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 8

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 8

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 9

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 9

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 10

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 10

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 11

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 11

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 12

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 12

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 13

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 13

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 14

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 14

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 15

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 15

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 16

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 16

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 17

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 17

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 18

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 18

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 19

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 19

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 20

عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی گمیشان 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید