کنسرت نوروزی در عودلاجان

۱۷ فروردین ۱۳۹۸
کنسرت نوروزی در عودلاجان به همت شهرداری منطقه 12 برگزار شد
مازن هواشم
http://www.tehranpicture.ir/u/6hm