نشست خبری مدیرعامل مترو تهران

تاریخ: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
نشست خبری علی امام مدیرعامل شرکت مترو تهران صبح امروز شنبه با موضوع افتتاح قطعه جنوبی خط 6 در مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 1

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 1

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 2

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 2

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 3

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 3

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 4

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 4

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 5

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 5

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 6

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 6

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 7

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 7

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 8

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 8

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 9

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 9

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 10

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 10

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 11

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 11

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 12

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 12

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 13

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 13

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 14

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 14

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 15

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 15

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 16

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 16

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 17

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 17

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 18

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 18

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 19

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 19

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 20

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 20

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 21

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 21

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 22

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 22

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 23

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 23

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 24

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 24

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 25

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 25

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 26

نشست خبری مدیرعامل مترو تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید