پارک حشرات غول پیکر

تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۸
پروژه مشارکتی پارک حشرات غول پیکر با هدف ایجاد فضای فراغتی ویژه و آشنایی بازدیدکنندگان با مهمترین گونه‌های حشرات و عجایب آن‌ها در زمینی به مساحت ۷ هزار مربع در منطقه 2 طراحی و احداث شده است. پارک‌های موضوعی به عنوان جدیدترین روش تلفیق آموزش و تفریح در کشورهای مختلف شناخته می‌شوند. این پارک‌ها با حشرات غول پیکر پروژه‌ای نوین است که به عنوان یکی از جدیدترین، پیشرفته‌ترین و در عین‌حال جذاب‌ترین فضاهای فراغتی در تعداد محدودی از کشورهای پیشرفته دنیا اجرا شده است. در این پارک حشرات در ابعاد بسیار بزرگ و کاملا متحرک ساخته شده اند.
عکاس: شایان محرابی
پارک حشرات غول پیکر 1

پارک حشرات غول پیکر 1

پارک حشرات غول پیکر 2

پارک حشرات غول پیکر 2

پارک حشرات غول پیکر 3

پارک حشرات غول پیکر 3

پارک حشرات غول پیکر 4

پارک حشرات غول پیکر 4

پارک حشرات غول پیکر 5

پارک حشرات غول پیکر 5

پارک حشرات غول پیکر 6

پارک حشرات غول پیکر 6

پارک حشرات غول پیکر 7

پارک حشرات غول پیکر 7

پارک حشرات غول پیکر 8

پارک حشرات غول پیکر 8

پارک حشرات غول پیکر 9

پارک حشرات غول پیکر 9

پارک حشرات غول پیکر 10

پارک حشرات غول پیکر 10

پارک حشرات غول پیکر 11

پارک حشرات غول پیکر 11

پارک حشرات غول پیکر 12

پارک حشرات غول پیکر 12

پارک حشرات غول پیکر 13

پارک حشرات غول پیکر 13

پارک حشرات غول پیکر 14

پارک حشرات غول پیکر 14

پارک حشرات غول پیکر 15

پارک حشرات غول پیکر 15

پارک حشرات غول پیکر 16

پارک حشرات غول پیکر 16

پارک حشرات غول پیکر 17

پارک حشرات غول پیکر 17

پارک حشرات غول پیکر 18

پارک حشرات غول پیکر 18

پارک حشرات غول پیکر 19

پارک حشرات غول پیکر 19

پارک حشرات غول پیکر 20

پارک حشرات غول پیکر 20

پارک حشرات غول پیکر 21

پارک حشرات غول پیکر 21

پارک حشرات غول پیکر 22

پارک حشرات غول پیکر 22

پارک حشرات غول پیکر 23

پارک حشرات غول پیکر 23

پارک حشرات غول پیکر 24

پارک حشرات غول پیکر 24

پارک حشرات غول پیکر 25

پارک حشرات غول پیکر 25

پارک حشرات غول پیکر 26

پارک حشرات غول پیکر 26

پارک حشرات غول پیکر 27

پارک حشرات غول پیکر 27

پارک حشرات غول پیکر 28

پارک حشرات غول پیکر 28

پارک حشرات غول پیکر 29

پارک حشرات غول پیکر 29

پارک حشرات غول پیکر 30

پارک حشرات غول پیکر 30

پارک حشرات غول پیکر 31

پارک حشرات غول پیکر 31

پارک حشرات غول پیکر 32

پارک حشرات غول پیکر 32

پارک حشرات غول پیکر 33

پارک حشرات غول پیکر 33

پارک حشرات غول پیکر 34

پارک حشرات غول پیکر 34

پارک حشرات غول پیکر 35

پارک حشرات غول پیکر 35

پارک حشرات غول پیکر 36

پارک حشرات غول پیکر 36

پارک حشرات غول پیکر 37

پارک حشرات غول پیکر 37

پارک حشرات غول پیکر 38

پارک حشرات غول پیکر 38

پارک حشرات غول پیکر 39

پارک حشرات غول پیکر 39

پارک حشرات غول پیکر 40

پارک حشرات غول پیکر 40

پارک حشرات غول پیکر 41

پارک حشرات غول پیکر 41

پارک حشرات غول پیکر 42

پارک حشرات غول پیکر 42

پارک حشرات غول پیکر 43

پارک حشرات غول پیکر 43

پارک حشرات غول پیکر 44

پارک حشرات غول پیکر 44

پارک حشرات غول پیکر 45

پارک حشرات غول پیکر 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید