باغ موزه نگارستان

تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
باغ نگارستان بین سال‌های ۱۲۲۸-۱۲۲۲ هـ .ق. به فرمان فتحعلی‌شاه قاجار، با هدف ایجاد یک مرکز ییلاقی ـ حکومتی در خارج از دارالخلافه تهران ساخته شد. به دلیل وجود نقاشی‌ها و نگاره‌های متعددی از فتحعلی‌شاه و درباریان او در ساختمان‌های مختلف، این باغ به نگارستان شهرت یافت. این قصر ـ باغ در روزگار اولیة خود دارای وسعت زیادی بوده است، به گونه‌ای که طبق اسناد قاجاری دروازة جنوبی آن در ضلع شمالی میدان بهارستان واقع بوده و از طرف شرق به دروازه شمیران و از طرف غرب به خیابان صفی‌علیشاه منتهی می‌شده است. در این قصر ـ باغ عمارت‌ها و تالارهای باشکوهی چون عمارت دلگشا، تالار سلام، تالار قلمدان و چندین حوضخانه بر پا گردیده بود. باغ نگارستان رویدادهای تاریخی ـ سیاسی فراوانی را به خود دیده است که از جمله می‌توان به قتل دولتمرد آزادة ایرانی میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی به دست محمدشاه و عوامل او اشاره کرد.
عکاس: شایان محرابی
باغ موزه نگارستان 1

باغ موزه نگارستان 1

باغ موزه نگارستان 2

باغ موزه نگارستان 2

باغ موزه نگارستان 3

باغ موزه نگارستان 3

باغ موزه نگارستان 4

باغ موزه نگارستان 4

باغ موزه نگارستان 5

باغ موزه نگارستان 5

باغ موزه نگارستان 6

باغ موزه نگارستان 6

باغ موزه نگارستان 7

باغ موزه نگارستان 7

باغ موزه نگارستان 8

باغ موزه نگارستان 8

باغ موزه نگارستان 9

باغ موزه نگارستان 9

باغ موزه نگارستان 10

باغ موزه نگارستان 10

باغ موزه نگارستان 11

باغ موزه نگارستان 11

باغ موزه نگارستان 12

باغ موزه نگارستان 12

باغ موزه نگارستان 13

باغ موزه نگارستان 13

باغ موزه نگارستان 14

باغ موزه نگارستان 14

باغ موزه نگارستان 15

باغ موزه نگارستان 15

باغ موزه نگارستان 16

باغ موزه نگارستان 16

باغ موزه نگارستان 17

باغ موزه نگارستان 17

باغ موزه نگارستان 18

باغ موزه نگارستان 18

باغ موزه نگارستان 19

باغ موزه نگارستان 19

باغ موزه نگارستان 20

باغ موزه نگارستان 20

باغ موزه نگارستان 21

باغ موزه نگارستان 21

باغ موزه نگارستان 22

باغ موزه نگارستان 22

باغ موزه نگارستان 23

باغ موزه نگارستان 23

باغ موزه نگارستان 24

باغ موزه نگارستان 24

باغ موزه نگارستان 25

باغ موزه نگارستان 25

باغ موزه نگارستان 26

باغ موزه نگارستان 26

باغ موزه نگارستان 27

باغ موزه نگارستان 27

باغ موزه نگارستان 28

باغ موزه نگارستان 28

باغ موزه نگارستان 29

باغ موزه نگارستان 29

باغ موزه نگارستان 30

باغ موزه نگارستان 30

باغ موزه نگارستان 31

باغ موزه نگارستان 31

باغ موزه نگارستان 32

باغ موزه نگارستان 32

باغ موزه نگارستان 33

باغ موزه نگارستان 33

باغ موزه نگارستان 34

باغ موزه نگارستان 34

باغ موزه نگارستان 36

باغ موزه نگارستان 36

باغ موزه نگارستان 37

باغ موزه نگارستان 37

باغ موزه نگارستان 38

باغ موزه نگارستان 38

باغ موزه نگارستان 39

باغ موزه نگارستان 39

باغ موزه نگارستان 40

باغ موزه نگارستان 40

باغ موزه نگارستان 41

باغ موزه نگارستان 41

باغ موزه نگارستان 42

باغ موزه نگارستان 42

باغ موزه نگارستان 43

باغ موزه نگارستان 43

باغ موزه نگارستان 44

باغ موزه نگارستان 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید