۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

موزه نقاشی پشت شیشه تهران

تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
موزه نقاشی پشت شیشه یکی از موزه‌های تهران است که در خیابان سعدی، خیابان قائدی قرار دارد. موزه نقاشی پشت شیشه دومین موزه نقاشی پشت شیشه در جهان و تنها موزه مستقل است که به یکی از شاخه‌های نگارگری اختصاص داده شده است. این موزه دربر گیرنده مجموعه عظیمی از نقاشی‌های پشت شیشه ایران است.
عکاس: شایان محرابی
موزه نقاشی پشت شیشه تهران 1

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 1

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 2

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 2

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 3

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 3

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 4

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 4

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 5

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 5

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 6

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 6

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 7

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 7

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 8

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 8

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 9

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 9

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 10

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 10

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 11

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 11

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 12

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 12

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 13

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 13

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 14

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 14

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 15

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 15

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 16

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 16

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 17

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 17

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 18

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 18

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 19

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 19

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 20

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 20

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 21

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 21

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 22

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 22

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 23

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 23

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 24

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 24

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 25

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 25

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 26

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 26

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید