موزه نقاشی پشت شیشه تهران

تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
موزه نقاشی پشت شیشه یکی از موزه‌های تهران است که در خیابان سعدی، خیابان قائدی قرار دارد. موزه نقاشی پشت شیشه دومین موزه نقاشی پشت شیشه در جهان و تنها موزه مستقل است که به یکی از شاخه‌های نگارگری اختصاص داده شده است. این موزه دربر گیرنده مجموعه عظیمی از نقاشی‌های پشت شیشه ایران است.
عکاس: شایان محرابی
موزه نقاشی پشت شیشه تهران 1

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 1

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 2

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 2

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 3

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 3

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 4

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 4

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 5

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 5

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 6

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 6

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 7

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 7

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 8

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 8

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 9

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 9

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 10

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 10

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 11

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 11

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 12

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 12

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 13

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 13

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 14

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 14

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 15

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 15

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 16

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 16

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 17

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 17

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 18

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 18

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 19

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 19

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 20

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 20

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 21

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 21

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 22

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 22

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 23

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 23

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 24

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 24

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 25

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 25

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 26

موزه نقاشی پشت شیشه تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید