خیابان سى تیر

تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
خیابان سی تیر یا خیابان قوام‌السلطنه سابق خیابانی در منطقه ۱۲ شهر تهران است. این خیابان از سمت جنوب از خیابان امام خمینی شروع و در شمال در تقاطع خیابان جمهوری و خیابان میرزا کوچک‌خان به پایان می‌رسد.
عکاس: محمد محسنی فر
خیابان سی تیر 1

خیابان سی تیر 1

خیابان سی تیر 2

خیابان سی تیر 2

خیابان سی تیر 3

خیابان سی تیر 3

خیابان سی تیر 4

خیابان سی تیر 4

خیابان سی تیر 5

خیابان سی تیر 5

خیابان سی تیر 6

خیابان سی تیر 6

خیابان سی تیر 7

خیابان سی تیر 7

خیابان سی تیر 8

خیابان سی تیر 8

خیابان سی تیر 9

خیابان سی تیر 9

خیابان سی تیر 10

خیابان سی تیر 10

خیابان سی تیر 11

خیابان سی تیر 11

خیابان سی تیر 12

خیابان سی تیر 12

خیابان سی تیر 13

خیابان سی تیر 13

خیابان سی تیر 14

خیابان سی تیر 14

خیابان سی تیر 15

خیابان سی تیر 15

خیابان سی تیر 16

خیابان سی تیر 16

خیابان سی تیر 17

خیابان سی تیر 17

خیابان سی تیر 18

خیابان سی تیر 18

خیابان سی تیر 19

خیابان سی تیر 19

خیابان سی تیر 20

خیابان سی تیر 20

خیابان سی تیر 21

خیابان سی تیر 21

خیابان سی تیر 22

خیابان سی تیر 22

خیابان سی تیر 23

خیابان سی تیر 23

خیابان سی تیر 24

خیابان سی تیر 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید