حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق

تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران و محمدجواد ظریف بعد از ظهر شنبه در ویژه برنامه جشن نوروزی میدان مشق حضور پیدا کردند.
عکاس: محمد محسنی فر
حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 1

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 1

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 2

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 2

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 3

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 3

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 4

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 4

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 5

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 5

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 6

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 6

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 7

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 7

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 8

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 8

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 9

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 9

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 10

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 10

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 11

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 11

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 12

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 12

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 13

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 13

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 14

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 14

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 15

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 15

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 16

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 16

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 17

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 17

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 18

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 18

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 19

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 19

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 20

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 20

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 21

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 21

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 22

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 22

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 23

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 23

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 24

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 24

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 25

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 25

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 26

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 26

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 27

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 27

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 28

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 28

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 29

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید