۲۱ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق

تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران و محمدجواد ظریف بعد از ظهر شنبه در ویژه برنامه جشن نوروزی میدان مشق حضور پیدا کردند.
عکاس: محمد محسنی فر
حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 1

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 1

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 2

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 2

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 3

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 3

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 4

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 4

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 5

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 5

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 6

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 6

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 7

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 7

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 8

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 8

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 9

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 9

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 10

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 10

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 11

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 11

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 12

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 12

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 13

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 13

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 14

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 14

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 15

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 15

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 16

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 16

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 17

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 17

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 18

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 18

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 19

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 19

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 20

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 20

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 21

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 21

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 22

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 22

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 23

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 23

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 24

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 24

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 25

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 25

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 26

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 26

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 27

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 27

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 28

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 28

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 29

حضور شهردار تهران در جشن نوروزی میدان مشق 29

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید