موزه بانک سپه

تاریخ: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸
موزه سکه بانک‌ سپه از غنی ترین موزه‌های سکه خاورمیانه به شمار می رود. در این موزه می توانید مجموعه نفیسی از دوره های مختلف تاریخ ایران را از گذشته های دور تا به امروز ببینید؛ دوره هایی همچون لیدی ها، هخامنشی، اشکانیان، ساسانیان، سامانیان، سلجوقیان و .... سکه‌های نادر و شاخص بسیاری را می توان در این موزه یافت و به همین دلیل موزه بانک سپه در زمره جامع‌ترین موزه‌ها قرار می گیرد. سکه های موجود در این موزه نه تنها وقایع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بیان می کنند بلکه نشان دهنده ظرافت هنری،‌ نمایش طرح لباس، تزیینات سلاطین و مراسم مذهبی نیز هستند.
عکاس: مازن هواشم
موزه بانک سپه 1

موزه بانک سپه 1

موزه بانک سپه 2

موزه بانک سپه 2

موزه بانک سپه 3

موزه بانک سپه 3

موزه بانک سپه 4

موزه بانک سپه 4

موزه بانک سپه 5

موزه بانک سپه 5

موزه بانک سپه 6

موزه بانک سپه 6

موزه بانک سپه 7

موزه بانک سپه 7

موزه بانک سپه 8

موزه بانک سپه 8

موزه بانک سپه 9

موزه بانک سپه 9

موزه بانک سپه 10

موزه بانک سپه 10

موزه بانک سپه 11

موزه بانک سپه 11

موزه بانک سپه 12

موزه بانک سپه 12

موزه بانک سپه 13

موزه بانک سپه 13

موزه بانک سپه 14

موزه بانک سپه 14

موزه بانک سپه 15

موزه بانک سپه 15

موزه بانک سپه 16

موزه بانک سپه 16

موزه بانک سپه 17

موزه بانک سپه 17

موزه بانک سپه 18

موزه بانک سپه 18

موزه بانک سپه 19

موزه بانک سپه 19

موزه بانک سپه 20

موزه بانک سپه 20

موزه بانک سپه 21

موزه بانک سپه 21

موزه بانک سپه 22

موزه بانک سپه 22

موزه بانک سپه 23

موزه بانک سپه 23

موزه بانک سپه 24

موزه بانک سپه 24

موزه بانک سپه 25

موزه بانک سپه 25

موزه بانک سپه 26

موزه بانک سپه 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید