بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران

تاریخ: ۸ فروردین ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران پنج شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۸ از خانه موزه خیمه شب بازی ایران بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 1

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 1

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 2

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 2

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 3

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 3

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 4

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 4

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 5

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 5

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 6

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 6

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 7

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 7

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 8

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 8

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 9

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 9

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 10

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 10

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 11

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 11

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 12

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 12

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 13

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 13

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 14

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 14

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 15

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 15

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 16

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 16

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 17

بازدید شهردار تهران از خانه موزه خیمه شب بازی ایران 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید