افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز

تاریخ: ۳ فروردین ۱۳۹۸
نوروزگاه بلوارکشاورز عصر امروز با حضور معاونین شهردار تهران افتتاح شد.
عکاس: وحید شیخی
افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 1

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 1

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 2

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 2

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 3

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 3

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 4

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 4

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 5

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 5

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 6

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 6

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 7

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 7

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 8

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 8

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 9

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 9

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 10

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 10

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 11

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 11

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 12

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 12

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 13

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 13

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 14

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 14

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 15

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 15

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 16

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 16

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 17

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 17

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 18

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 18

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 19

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 19

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 20

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 20

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 21

افتتاح نوروزگاه بلوارکشاورز 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید