تونل نوری میدان آزادی

تاریخ: ۲ فروردین ۱۳۹۸
تونل نوری میدان آزادی به مناسبت آغاز سال نو توسط شهرداری منطقه 9 برای شهروندان افتتاح شد .
عکاس: وحید شیخی

تونل نوری میدان آزادی 23

تونل نوری میدان آزادی 22

تونل نوری میدان آزادی 21

تونل نوری میدان آزادی 20

تونل نوری میدان آزادی 19

تونل نوری میدان آزادی 18

تونل نوری میدان آزادی 17

تونل نوری میدان آزادی 16

تونل نوری میدان آزادی 15

تونل نوری میدان آزادی 14

تونل نوری میدان آزادی 13

تونل نوری میدان آزادی 12

تونل نوری میدان آزادی 11

تونل نوری میدان آزادی 10

تونل نوری میدان آزادی 9

تونل نوری میدان آزادی 8

تونل نوری میدان آزادی 7

تونل نوری میدان آزادی 6

تونل نوری میدان آزادی 4

تونل نوری میدان آزادی 3

تونل نوری میدان آزادی 2

تونل نوری میدان آزادی 1

تونل نوری میدان آزادی 5

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید