آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
با نزدیک شدن به پایان سال ٩٧ شهر تهران برای نوروز ٩٨ آماده مى شود.
عکاس: محمد محسنی فر
آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 1

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 1

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 2

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 2

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 3

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 3

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 4

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 4

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 5

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 5

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 6

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 6

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 7

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 7

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 8

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 8

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 9

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 9

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 10

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 10

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 11

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 11

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 12

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 12

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 13

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 13

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 14

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 14

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 15

آماده سازی تهران در آستانه نوروز ۹۸ 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید