موزه آبگینه

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
موزه ی آبگینه یکی از موزه‌های شهر تهران است. این بنا خانه‌ای تاریخی مربوط به دوره قاجار است و در تهران، خیابان سی تیر جای گرفته‌است. این اثر در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. موزه آبگینه موزه تخصصی شیشه و سفال است. این موزه یکی از پربازدیدکننده‌ترین موزه‌های شهر تهران است و بیشتر بازدیدکنندگان آن گردشگران خارجی هستند. سالانه به‌طور میانگین بیش از ۲ میلیون نفر از این موزه بازدید می‌کنند.
عکاس: مازن هواشم
موزه آبگینه 1

موزه آبگینه 1

موزه آبگینه 2

موزه آبگینه 2

موزه آبگینه 3

موزه آبگینه 3

موزه آبگینه 4

موزه آبگینه 4

موزه آبگینه 5

موزه آبگینه 5

موزه آبگینه 6

موزه آبگینه 6

موزه آبگینه 7

موزه آبگینه 7

موزه آبگینه 8

موزه آبگینه 8

موزه آبگینه 9

موزه آبگینه 9

موزه آبگینه 10

موزه آبگینه 10

موزه آبگینه 11

موزه آبگینه 11

موزه آبگینه 12

موزه آبگینه 12

موزه آبگینه 13

موزه آبگینه 13

موزه آبگینه 14

موزه آبگینه 14

موزه آبگینه 15

موزه آبگینه 15

موزه آبگینه 16

موزه آبگینه 16

موزه آبگینه 17

موزه آبگینه 17

موزه آبگینه 18

موزه آبگینه 18

موزه آبگینه 19

موزه آبگینه 19

موزه آبگینه 20

موزه آبگینه 20

موزه آبگینه 21

موزه آبگینه 21

موزه آبگینه 22

موزه آبگینه 22

موزه آبگینه 23

موزه آبگینه 23

موزه آبگینه 24

موزه آبگینه 24

موزه آبگینه 25

موزه آبگینه 25

موزه آبگینه 26

موزه آبگینه 26

موزه آبگینه 27

موزه آبگینه 27

موزه آبگینه 28

موزه آبگینه 28

موزه آبگینه 29

موزه آبگینه 29

موزه آبگینه 30

موزه آبگینه 30

موزه آبگینه 31

موزه آبگینه 31

موزه آبگینه 32

موزه آبگینه 32

موزه آبگینه 33

موزه آبگینه 33

موزه آبگینه 34

موزه آبگینه 34

موزه آبگینه 35

موزه آبگینه 35

موزه آبگینه 36

موزه آبگینه 36

موزه آبگینه 37

موزه آبگینه 37

موزه آبگینه 38

موزه آبگینه 38

موزه آبگینه 39

موزه آبگینه 39

موزه آبگینه 40

موزه آبگینه 40

موزه آبگینه 41

موزه آبگینه 41

موزه آبگینه 42

موزه آبگینه 42

موزه آبگینه 43

موزه آبگینه 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید