نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران صبح امروز پنجشنبه 23 اسفندماه با حضور مدیر کل دفتر شهردار تهران ،مشاور شهردار تهران و شهردار منطقه شش برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 1

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 1

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 2

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 2

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 3

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 3

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 4

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 4

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 5

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 5

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 6

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 6

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 7

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 7

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 8

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 8

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 9

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 9

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 10

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 10

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 11

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 11

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 12

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 12

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 13

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 13

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 14

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 14

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 15

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 15

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 16

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 16

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 17

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 17

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 18

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 18

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 19

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 19

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 20

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 20

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 21

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 21

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 22

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 22

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 23

نشست هم اندیشی دانشجویان دانشگاه های تهران با مدیران شهری 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید