نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
جمعی از مدیران رسانه ها با پیروز حناچی شهردار تهران روز سه شنبه در ساختمان شهرداری تهران دیدار کردند.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 1

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 1

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 2

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 2

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 3

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 3

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 4

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 4

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 5

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 5

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 6

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 6

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 7

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 7

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 8

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 8

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 9

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 9

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 10

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 10

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 11

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 11

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 12

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 12

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 13

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 13

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 14

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 14

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 15

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 15

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 16

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 16

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 17

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 17

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 18

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 18

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 19

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 19

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 20

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 20

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 21

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 21

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 22

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 22

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 23

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 23

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 24

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 24

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 25

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 25

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 26

نشست مدیران رسانه ها با شهردار تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید