آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
امامزاده عینعلی و زینعلی تهران در بزرگراه اشرفی اصفهانی، انتهای پونک واقع در کوچه باغ های زیبا و قدیمی در شمال غرب تهران واقع شده است. بنای این امامزاده در سال ۱۳۳۷ به دستور ناصر فرمانفرما به شیوه سایر مکان های مذهبی ساخته شد. این بقعه از خارج به شکل هشت ضلعی و از داخل مربع است. اصل بقعه که هشت ضلعی به نظر می رسد از آثار زمان فتحعلی شاه قاجار می باشد که در کنار رودخانه ای که از فرحزاد به پونک می آید، واقع شده است.
عکاس: مازن هواشم

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 30

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 29

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 28

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 27

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 26

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 25

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 24

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 23

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 22

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 21

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 19

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 18

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 17

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 16

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 14

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 13

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 12

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 11

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 10

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 9

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 8

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 7

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 6

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 5

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 4

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 3

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 2

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 1

آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید