پاس داشت یک سال تلاش خادمان شهردارى تهران

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
مراسم پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و خانواده های کارکنان شهرداری تهران سه شنبه، 21 اسفند ۱۳۹۷در برج میلاد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 1

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 1

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 2

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 2

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 3

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 3

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 4

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 4

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 5

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 5

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 6

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 6

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 7

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 7

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 8

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 8

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 9

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 9

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 10

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 10

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 11

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 11

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 12

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 12

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 13

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 13

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 14

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 14

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 15

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 15

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 16

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 16

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 17

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 17

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 18

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 18

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 19

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 19

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 20

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 20

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 21

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 21

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 22

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 22

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 23

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 23

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 24

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 24

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 25

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 25

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 26

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 26

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 27

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 27

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 28

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 28

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 29

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 29

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 30

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 30

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 31

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 31

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 32

پاس داشت یکسال تلاش خادمان شهردارى تهران 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید