نمایش هفتمین جان سگ

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
نمایش هفتمین جان سگ به نویسندگی و کارگردانی مهدی کوشکی و با بازی بهنام شرفی، ترلان پروانه و مهدی کوشکی در تماشاخانه سپند روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش هفتمین جان سگ 1

نمایش هفتمین جان سگ 1

نمایش هفتمین جان سگ 2

نمایش هفتمین جان سگ 2

نمایش هفتمین جان سگ 3

نمایش هفتمین جان سگ 3

نمایش هفتمین جان سگ 4

نمایش هفتمین جان سگ 4

نمایش هفتمین جان سگ 5

نمایش هفتمین جان سگ 5

نمایش هفتمین جان سگ 6

نمایش هفتمین جان سگ 6

نمایش هفتمین جان سگ 7

نمایش هفتمین جان سگ 7

نمایش هفتمین جان سگ 8

نمایش هفتمین جان سگ 8

نمایش هفتمین جان سگ 9

نمایش هفتمین جان سگ 9

نمایش هفتمین جان سگ 10

نمایش هفتمین جان سگ 10

نمایش هفتمین جان سگ 11

نمایش هفتمین جان سگ 11

نمایش هفتمین جان سگ 12

نمایش هفتمین جان سگ 12

نمایش هفتمین جان سگ 13

نمایش هفتمین جان سگ 13

نمایش هفتمین جان سگ 14

نمایش هفتمین جان سگ 14

نمایش هفتمین جان سگ 15

نمایش هفتمین جان سگ 15

نمایش هفتمین جان سگ 16

نمایش هفتمین جان سگ 16

نمایش هفتمین جان سگ 17

نمایش هفتمین جان سگ 17

نمایش هفتمین جان سگ 18

نمایش هفتمین جان سگ 18

نمایش هفتمین جان سگ 19

نمایش هفتمین جان سگ 19

نمایش هفتمین جان سگ 20

نمایش هفتمین جان سگ 20

نمایش هفتمین جان سگ 21

نمایش هفتمین جان سگ 21

نمایش هفتمین جان سگ 22

نمایش هفتمین جان سگ 22

نمایش هفتمین جان سگ 23

نمایش هفتمین جان سگ 23

نمایش هفتمین جان سگ 24

نمایش هفتمین جان سگ 24

نمایش هفتمین جان سگ 25

نمایش هفتمین جان سگ 25

نمایش هفتمین جان سگ 26

نمایش هفتمین جان سگ 26

نمایش هفتمین جان سگ 27

نمایش هفتمین جان سگ 27

نمایش هفتمین جان سگ 28

نمایش هفتمین جان سگ 28

نمایش هفتمین جان سگ 29

نمایش هفتمین جان سگ 29

نمایش هفتمین جان سگ 30

نمایش هفتمین جان سگ 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید