۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
مانور بزرگ عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران صبح امروز یکشنبه در منطقه دولت آباد برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 1

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 1

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 2

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 2

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 3

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 3

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 4

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 4

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 5

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 5

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 6

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 6

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 7

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 7

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 8

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 8

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 9

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 9

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 10

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 10

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 11

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 11

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 12

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 12

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 13

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 13

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 14

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 14

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 15

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 15

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 16

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 16

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 17

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 17

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 18

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 18

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 19

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 19

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 20

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 20

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 21

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 21

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 22

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 22

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 23

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 23

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 24

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 24

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 25

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 25

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 26

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 26

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 27

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 27

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 28

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 28

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 29

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 29

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 30

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 30

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید