مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
مانور بزرگ عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران صبح امروز یکشنبه در منطقه دولت آباد برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 1

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 2

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 3

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 4

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 5

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 6

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 7

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 8

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 9

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 10

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 11

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 12

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 13

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 14

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 15

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 16

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 17

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 18

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 19

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 20

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 21

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 22

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 23

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 24

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 25

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 26

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 27

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 28

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 29

مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید