نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
نمایشنامه ی ترس و نکبت رایش سوم نوشته ی برتولت برشت و ترجمه ی شریف لنکرانی توسط الناز اسماعیلی، آلاله زارع طلب، امین مصلایی، المیرا صارمی، فرهاد اتقیایی و شهاب بهرامی در تماشاخانه سپند خوانش شد.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 1

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 1

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 2

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 2

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 3

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 3

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 4

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 4

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 5

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 5

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 6

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 6

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 7

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 7

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 8

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 8

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 9

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 9

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 10

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 10

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 11

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 11

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 12

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 12

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 13

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 13

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 14

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 14

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 15

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 15

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 16

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 16

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 17

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 17

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 18

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 18

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 19

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 19

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 20

نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید