۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
آئین کاشت پانزده هزار اصله نهال و رونمایی از کتابچه بهره برداری بوستان سرخه حصار صبح امروز شنبه با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در بوستان جنگلی سرخه حصار انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 1

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 1

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 2

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 2

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 3

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 3

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 4

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 4

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 5

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 5

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 6

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 6

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 7

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 7

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 8

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 8

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 9

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 9

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 10

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 10

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 11

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 11

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 12

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 12

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 13

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 13

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 14

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 14

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 15

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 15

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 16

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 16

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 17

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 17

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 18

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 18

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 19

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 19

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 20

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 20

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 21

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 21

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 22

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید