آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
آئین کاشت پانزده هزار اصله نهال و رونمایی از کتابچه بهره برداری بوستان سرخه حصار صبح امروز شنبه با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در بوستان جنگلی سرخه حصار انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 1

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 1

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 2

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 2

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 3

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 3

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 4

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 4

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 5

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 5

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 6

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 6

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 7

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 7

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 8

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 8

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 9

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 9

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 10

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 10

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 11

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 11

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 12

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 12

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 13

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 13

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 14

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 14

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 15

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 15

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 16

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 16

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 17

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 17

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 18

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 18

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 19

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 19

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 20

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 20

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 21

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 21

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 22

آئین کاشت نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید