آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان

تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
مردم محله عودلاجان کوچه های خود را برای برگزاری جشن میلاد امام زمان (ع) آذین بندی کردند.
عکاس: احمد آقاسیانی
آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 1

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 1

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 2

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 2

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 3

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 3

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 4

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 4

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 5

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 5

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 6

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 6

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 7

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 7

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 8

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 8

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 9

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 9

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 10

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 10

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 11

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 11

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 12

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 12

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 13

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 13

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 14

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 14

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 15

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 15

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 16

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 16

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 17

آذین بندی محله عودلاجان برای جشن نیمه شعبان 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید